top of page
  • Izel Fenerci

Vergi Artışları Belli Oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bir kararla, mal ve hizmetler için geçerli olan Katma Değer Vergisi oranı artırıldı. Önceki yüzde 18 oranı, yüzde 20'ye yükseltildi. Ayrıca, belirli bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8 oranı ise yüzde 10 olarak güncellendi.

Yürürlük şu şekilde;

07/07/2023 Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranları

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan "%18" ibaresi "%20" şeklinde,

b) (c) bendinde yer alan "%8" ibaresi "%10" şeklinde,

MADDE 3- Bu Karar yayımı izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


9 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page